Přejít k hlavnímu obsahu
load

Jak by měl vypadat ideální sklad materiálu?

člověk ve skladu materiálu

Téměř každá firma, která se zabývá výrobou, prodejem či distribucí zboží, potřebuje ke svému fungování sklad. Právě skladování je totiž klíčovou součástí logistického systému.

Pokud právě rozbíháte vaše podnikání a nevíte, jak by měl takový ideální sklad vypadat, čtěte dál.

Mohlo by se zdát, že sklad je jen prázdné místo, které využíváme na dočasné odložení věcí. V logistice však plní nenahraditelnou funkci. Pomáhá nám zabezpečit plynulý tok zboží mezi jednotlivými částmi logistického řetězce, a tedy i mezi výrobou a trhem.

V případě materiálového skladu mluvíme převážně o výrobní části řetězce.

Jeho funkcí je hlavně zabezpečit plynulé zásobování výroby potřebným materiálem. Své uplatnění však najde i v sektoru služeb, ať už mluvíme o restauracích, autoservisech, stavebnictví a dalších odvětvích.

Jak by však měl takový sklad materiálu vypadat a co všechno by měl splňovat?

Mezi nejdůležitější aspekty patří:

 • Dostatečná kapacita
 • Bezpečné prostředí
 • Vhodné regálové řešení
 • Skladová evidence

 

Dostatečná kapacita

Aby sklad plnil požadovanou funkci, musí být jeho kapacita dostatečná. Už při projektovém návrhu skladu si proto dobře promyslete své záměry do budoucnosti.

Snadno se totiž může stát, že své kapacity neodhadnete nebo se vám podnikání rozběhne natolik, že vám prostory skladu či haly zanedlouho nebudou stačit. Počítejte proto s dostatečnou rezervou na rozvoj vašeho byznysu.

Velikost skladu ovlivňuje mnoho faktorů, a to například:

 • Typ skladovaného materiálu
 • Počet druhů zboží
 • Způsob balení
 • Využití paletizace
 • Typ skladové techniky
 • Trvanlivost materiálu
 • Kapacita a čas výroby
 • Poptávka trhu
 • Doba obratu a další.

Všeobecně například platí, že čím větší rozměry má uskladněný materiál, čím pomalejší je výroba nebo čím delší je doba obratu zboží, tím větší skladové prostory budete potřebovat.

Pokud však vaše podnikání jen rozbíháte, nemusí být snadné předvídat budoucí kapacitu skladu.

Pomoci vám mohou naše regálová řešení, díky kterým využijete kapacitu prostoru na maximum – například až po strop. Možné to je díky našim policovým plošinám, s jejichž pomocí zvýšíte využití objemu prostoru až o 200 – 300 %.

Využijete totiž nejen plochu, ale i vertikální prostor ve vašem skladu. I „vzduch“ se totiž počítá!

Maximální výška poschoďového skladu je přitom až 12 metrů. V případě, že zatím tolik prostoru nepotřebujete, můžete si postavit jen jedno poschodí a další dostavět v budoucnosti. Naše regály jsou opravdu variabilní.

Předtím, než se finálně rozhodnete pro konkrétní prostor, je dobré poradit se s odborníkem na regálové systémy. Pokud nám zašlete nákres půdorysu skladu, umíme vám pomoci s návrhem uspořádání regálů, čímž získáte konkrétnější představu o jeho kapacitě.

 

Bezpečné prostředí

Sklad patří k místům se zvýšeným rizikem úrazovosti, proto by jedním z hlavních kritérií měla být bezpečnost. Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je dané zákonem a konkretizované ve Vyhláške č. 59/1982 Zb.

Ta například udává, co musí splňovat skladové prostory, podlahy, stěny, stropy, schodiště, komunikace do skladových budov, pracoviště a další. Pro zajištění BOZP je nutné vykonávat pravidelné kontroly a školení.

Bezpečnost začíná od podlahy. Skladové podlahy musí být rovné a odolné proti poškození:

 • Tam, kde se vyskytuje vlhkost, musí být podlahy odolné vůči hromadění vody.
 • Tam, kde se pracuje s hořlavými látkami, musí být z nejiskřivého materiálu.
 • Tam, kde se pracuje s nebezpečnými chemickými látkami, musí být z nehořlavého a snadno omývatelného materiálu, nepropustné a bez škár.

Existuje též mnoho prvků, jejichž aplikací ve skladu dosáhneme bezpečnějšího prostředí. Jedním z nich je podlahové značení, které pomůže navigovat návštěvníky skladu, upozornit je na nebezpečí či umožní vyhnout se konkrétním místům ve skladu.

Dalšími prvky jsou např.:

 1. bezpečnostní ohrazení (zábrany, sloupky či kužele), které zamezují vstup,
 2. bezpečnostní zábradlí, které oddělují prostor či chrání před pádem, nebo
 3. bezpečnostní tabulky, které informují (např. o maximální nosnosti) nebo upozorňují na rizika.

Pravidla bezpečnosti musí splňovat i skladové regály, které na podlaze stojí a které pro vás navrhujeme a dodáváme v Regalsistem. Regály musí být stabilní, nesmí se přetěžovat a musí mít prokazatelnou nosnost.

Průchody mezi regály a policemi musí být volně průchodné a dostatečně široké, přičemž standardní šířka uličky u policových regálů je minimálně 80 cm.

S bezpečností regálů souvisí i jejich označení pomocí štítků, které nelze podcenit.

Regály musí být trvale označeny štítky nebo nálepkami s údaji:

 • o nejvyšší nosnosti buňky, počtem buněk v sloupci a
 • nosností samotného sloupce.
 • Každá samostatná regálová řada musí být označena údajem o maximální nosnosti.

Zákon též přikazuje pravidelné kontroly regálů jednou ročně.

 

Vhodné regálové řešení

Když už máte vybrané místo pro váš sklad či halu, je třeba se zamyslet, jaké zboží uskladníte. Nechcete přece, aby se povalovalo jen tak na zemi. K ideálnímu skladu vám pomůže hlavně vhodné regálové řešení zkombinované s vhodnou skladovou technikou.

V naší nabídce najdete mnoho typů regálů, ze kterých si můžete navrhnout regálové sestavy v Online návrháři. V případě nestandardních požadavků pro vás rádi vytvoříme řešení na míru.

Kvalitní regály jsou tou nejlepší investicí do vašeho skladu. Regály Regalsistem jsou vyrobeny z certifikované oceli pozinkované metodou SENDZIMIR, která zaručí dlouhodobou kvalitu, funkčnost, estetický vzhled i bezpečnost.

K dalším skvělým vlastnostem našich regálů patří jejich: 

 • variabilita,
 • nízká cena v porovnání s kvalitou,
 • dlouhá životnost či
 • jednoduchá údržba.

Díky použití oceli vyšší třídy mají naše regály vyšší nosnost i při nižší hmotnosti samotného regálu. Uváděná maximální nosnost u našich regálů je důkladně otestovaná a garantovaná.

 

Skladová evidence

V neposlední řadě je podmínkou fungujícího skladu dobrá skladová evidence, která sleduje stav a pohyb vašeho zboží, materiálu či zásob. Bez ní je váš prostor jen neorganizovaným úložištěm bez ladu a skladu.

Vedení skladové evidence funguje standardně prostřednictvím skladových karet, příjemek, výdejek a dodacích listů.

Evidence je povinná ze zákona pro fyzické a právnické osoby, které mají zásoby, ale není určeno, jakým způsobem ji máte vést. Evidenci můžete dělat v excelové tabulce nebo klidně i na papíře, ale v dnešní době by to bylo bláznovství.

Existuje totiž mnoho skladových softwarů, které vám ji ulehčí a mohou být propojené i s vaším účetním systémem. Ušetří vám tak mnoho času a nervů.

 


Kontaktujte nás