Přejít k hlavnímu obsahu
load

Jednoduchý vzor na kontrolu regálů, který prověří každé pracoviště

Jednoduchý vzor na kontrolu regálů, který prověří každé pracoviště

Týká se to samozřejmě i regálů. Každá firma skladuje materiál v regálech a je jedno, jestli s ním obchoduje nebo ho má pro vlastní potřebu. V případě jejich selhání může dojít k vážnému úrazu a za nehodu nese odpovědnost zaměstnavatel.

Ve prospěch odborné a pečlivé kontroly regálů mluví (i navzdory poplatkům s ní spojenou) hned několik argumentů:

 • Poškozený regál dokáže nadělat velké finanční škody. Jeho cena je zanedbatelná ve srovnání s cenou zboží, který je v něm uloženo. Proto se prevence vyplatí.
  Výše poplatků za roční prohlídku je mizivá v porovnání s cenou lidského života a materiálu.

 • Laik při kontrole neklade důraz na množství detailů, které však mají zásadní vliv na stabilitu.

 • Selhání regálu není častá záležitost a ve většině případů není vinen samotný regál, ale obsluha. Zkušený odborník vám dokáže včas poradit.

Pravidelné prohlídky regálů jsou proto velmi důležité. Je podstatné, abyste si vy, jako zaměstnavatelé, uvědomili, že kontrolou nemůžete pověřit kohokoli. Zejména ve větších firmách určitě nedoporučujeme provádět prohlídku regálů samostatně.

Co přikazují normy?

Základní požadavky na bezpečnost v případě regálů a skladování jsou uvedeny ve vyhlášce ČSN EN 15635 (26 9635) Ocelové statické skladovací systémy - Používání a údržba skladovacího zařízení.

V té je mimo jiné uvedeno i následující:

„Před uvedením regálu do provozu, po každém jeho přemístění, přestavení, ale nejméně 1x ročně musí být regál překontrolován, zda odpovídá příslušné technické dokumentaci z hlediska:

 • stability,

 • pevnosti spojů,

 • svislosti a vodorovnosti.

Dále je třeba zkontrolovat, zda jsou dodržovány všechny požadavky výrobce regálu podle návodu na jeho použití. O výsledku pravidelné roční prohlídky každého regálu musí být vyhotoven záznam, který obsahuje uvedené údaje a zjištěné skutečnosti v provozní knize."

Vedoucí zaměstnanec pracoviště, kde jsou regály provozovány, odpovídá za vedení provozní knihy regálů.

Kromě zmíněných předpisů a norem se bezpečnosti regálů týkají i:

 • ČSN EN 15635 - Ocelové statické skladovací systémy - Používání a údržba skladovacího zařízení,

 • EN 15629 zavedena v ČSN EN 15629 (26 9634) Ocelové statické skladovací systémy - Specifikace skladovacího zařízení

 • EN 15620 zavedena v ČSN EN 15620 (26 9633) Ocelové statické skladovací systémy - Přestavitelné paletové regály - Tolerance, deformace a vůle.

Informace o citovaných normativních dokumentech najdete zde.

Stáhněte si vzorový formulář na kontrolu regálů

formular na kontrolu regalov

Nabízíme vám ke stažení vzorový formulář pro kontrolu regálů dle normy ČSN EN 15635 . Usnadní vám opakované kontroly a když si je založíte do provozní knihy, budete mít vždy přehled o tom, kdy byl který regál kontrolován a z jakého důvodu.

Ačkoli to norma vysloveně nepřikazuje, doporučujeme při kontrole myslet i na stav materiálu, speciálně pokud jsou regály vyrobené ze dřeva. Nezapomeňte na to, že nosnost regálů ovlivňuje i výškové rozdělení polic.

V případě, že se ho rozhodnete změnit, uvědomte výrobce.

Svépomocí pouze pro malé firmy

Roční kontroly ve vlastní režii doporučujeme pouze firmám s jednosměnným provozem a nízkým počtem zaměstnanců (do 10 lidí). Toto jsou obvykle provozy, kde se lidé navzájem znají a mají k sobě až rodinný přístup.

I zde je však otázkou, zda jsou zaměstnanci kvalifikovaní do té míry, aby věděli určit všechny nedostatky.

Provádět prohlídky samostatně ve větších společnostech nedoporučujeme z několika důvodů:

 • V paletových regálech je běžně naložených několik desítek tun zboží nebo materiálu. V případě poškození regálu může sesutí této hmotnosti způsobit nejen finanční ztrátu, ale i poškození na životě a zdraví.

 • Důležité při kontrole regálů, ba možná důležitější než to, co předepisuje norma, je znát, které prvky regálu jsou nutné pro jeho stabilitu a únosnost (zavětrování, nosníky, pojistky...).

 • Výhodou roční kontroly od profesionálů je i vyspecifikovaní poškozených prvků. Odborník dokáže nejen odhalit příčinu, ale také nabídnout řešení, aby v budoucnu k poškození nedošlo.

 • Poškozený, naražený regál není vždy nutné vyměnit. V mnoha případech se stává, že se dá porucha odstranit rozumným přestavením regálu (např. seříznutím stojky...). Takový zákrok si dovolí pouze osoba, která se vyzná v dané problematice.

Obraťte se na nás

Standardně se doporučuje, abyste si nechali provést roční kontrolu od profesionální firmy. Možností je také provést zaškolení svých zaměstnanců, aby ovládali pravidla BOZP a až následně jim svěřit provádění kontrol.

Nejste si jisti, zda jsou vaše regály v dobrém stavu a zda není náhodou čas je vyměnit? Obraťte se na profesionály.  V REGALSISTEM máme dlouholeté zkušenosti se všemi druhy regálů a budeme vám nejen umět poradit, ale také pomoci s jejich případnou opravou nebo výměnou.

 


Stáhněte si formulář pro kontrolu regálů