Přejít k hlavnímu obsahu
load

BOZP: Pozor na správné označení regálů ve skladech

BOZP: Pozor na správné označení regálů ve skladech

Pokud podnikáte, s největší pravděpodobností máte zřízený sklad. Jeho velikost, vybavení a počet regálů se liší s ohledem na druh podnikání. Nemusíte nutně něco vyrábět, sklady jsou součástí i běžných administrativních provozů. Znáte základní požadavky pro zajištění bezpečnosti ve skladech a správné označení regálů?

Jaké jsou základní požadavky?

Odvětví skladování a práce ve skladech patří podle statistik pracovní úrazovosti k nejvíce postiženým odvětvím.

Proto je důležité dodržovat všechny BOZP nařízení, která jsou uvedena v zákoně č. 309/2006 Sb. a v ČSN 26 9030 (Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček).

Na základě ustanovení tohoto zákona musí sklady svým vyhotovením, uspořádáním a vybavením odpovídat druhu skladovaných materiálů. Ve skladech je nevyhnutelné mít dostatečně široké průchody mezi regály, policemi a mezi jednotlivými volně uloženými materiály.

Šířka uliček mezi regály musí odpovídat způsobu ukládání materiálu a musí mít minimálně 80 cm.

V případě průjezdu dopravních vozíků musí být tato ulička aspoň o 40 cm širší než největší šířka vozíků, resp. jejich nákladů. Je zakázáno zakládat a jinak blokovat východy a manipulační uličky skladovanými předměty.

Jak správně označit regály?

Dostáváme se k důležité části, a tou je správné označování regálů ve skladech. Mnoho podnikatelů a zaměstnavatelů tuto část zbytečně podceňuje.

Všechny používané regály musí být trvale označené štítky/nálepkami s uvedením:

 • nejvyšší nosnosti buňky,
 • počtem buněk ve sloupci a
 • nosnosti samotného sloupce.

Předpoklad zabezpečení spolehlivosti a bezpečnosti výrobku je v jeho výrobě na základě projektové dokumentace, statického výpočtu a přijatého systému kvality.

Označený štítek/nálepka na regálech by měl obsahovat následující údaje výrobce.

Policové regály

RS CZ oznaceni policoveho regalu bez kvot

Označení policových regálů by mělo obsahovat:

 •  nosnost police,
 •  počet polic ve sloupci,
 •  nosnost sloupce,
 •  výrobce/typ regálu

Paletové regály

BOZP: Pozor na správné označení regálů ve skladech

Označení paletových regálů by mělo obsahovat:

 •  nosnost buňky -  nosnost nosníkového páru,
 •  počet úrovní ve sloupci,
 •  nosnost sloupce,
 •  vzpěrná výška (výška prvního nosníkového páru od podlahy skladu),
 •  výrobce/typ regálu,
 •  maximální váha palety,
 •  upozornění.

Konzolové regály

BOZP: Pozor na správné označení regálů ve skladech

Označení konzolových regálů by mělo obsahovat:

 • počet poschodí,
 • zatížení konzoly (rovnoměrně),
 • zatížení sloupu na jedné straně,
 • typ,
 • upozornění.

Takový štítek/nálepku si nyní můžete stáhnout i u nás (kliknutím na obrázky výše). Stačí, když si nálepku vyplníte a nalepíte na jednotlivé regály ve svém skladu.

Budete mít 100 % jistotu, že všechny regály máte označené správně.

Kontrola materiálů a regálů

Pro zabezpečení bezpečnosti svého skladu materiál a předměty v regálech skladujte tak, aby při odebírání a dalším skladování nedošlo k jejich sesunutí. Nesmí vyvíjet tlak na příčky, podpěry, zdivo ani části budov, pokud tomu nejsou přizpůsobeny.

Pokud z prostorového hlediska nemůžete plechy, tyče, trubky a jiné nadrozměrné předměty uskladnit v konzolových regálech a jste nuceni uskladnit je vzpřímeně, zabezpečte, aby nedošlo k jejich samovolnému posunutí či dokonce k pádu.

Regál před uvedením do provozu zkontrolujte.

Kontrolu proveďte i po jeho případném přemístění nebo přestavění. Pravidelné prohlídky regálů provádějte alespoň 1 krát ročně, jak přikazuje zákon.

Ve skladech s vysokou fluktuací skladníků je riziko poškození regálů vyšší a pravděpodobnost nalezení viníka nižší, proto doporučujeme provádět prohlídky častěji.

Odpovídá váš regál požadavkům stability, pevnosti spojů, svislosti a vodorovnosti? Potom je vše bezpečné a o výsledku kontroly vyhotovte záznam.

Stáhněte si vzor na kontrolu regálů

BOZP: Pozor na správné označení regálů ve skladech

Z naší stránky si můžete stáhnout vzorový formulář na kontrolu regálů podle normy ČSN EN 15 635. Ulehčíte si tak opakované prohlídky a po založení do provozní knihy budete mít přehled o tom, kdy jste vykonali poslední kontrolu a proč.

BOZP: Co ještě musíte dodržovat?

Abyste předešli nehodám, zbytečným zraněním ve skladech nebo nepříjemným problémům s inspektorátem práce, dodržujte následující body:

 • stavební řešení skladu musí odpovídat použité skladovací technice, skladové manipulaci, druhu skladovaného materiálu a zásadám bezpečnosti práce,
 • nosnost užitkových skladovacích ploch musí odpovídat použité skladové technologii a hmotnostem skladovaného materiálu,
 • plocha určená pro volné a stohové skladování musí být na viditelném místě označená tabulkou nebo nápisem s uvedením největšího povoleného zatížení (udává se hmotnost na jednotku plochy v kg/m²),
 • provozní plochy skladu musí být trvanlivé, odolné proti oděru, chemikáliím, musí být bezprašné a čistitelné,
 • užitková skladovací plocha musí být označená informační tabulkou s uvedením největšího povoleného zatížení na jednotku plochy (kg/m²),
 • regály ve skladech se musí používat, udržovat a opravovat v souladu s požadavky na zajištění bezpečnosti práce. Regály musí být stabilní, nesmí být přetížené a musí mít prokazatelnou nosnost.

Materiál do regálů ukládejte vždy stanoveným způsobem a směrem, dodržujte manipulační mezery. Při ruční obsluze regálů ve výšce nad 1800 mm použijte žebřík nebo přenosné schody.

Přístup k regálům musí být samozřejmě stále volný.

Nevyhovující regály ve špatném technickém stavu výrazně označte a znemožněte jejich používání. Dbejte na to, aby skladovaný materiál v žádném případě nemohl zranit některého z vašich zaměstnanců.

Vytvořte jim takové pracovní prostředí, které jim bude vyhovovat ohledně pracovní doby, použité skladovací techniky i skladovacích materiálů.

Sklady jsou důležitou součástí téměř každého podnikání. Dodržování standardů BOZP ochrání před problémy nejen vaše zaměstance, ale i vás.

Máte další otázky? Klidně se na nás kdykoliv obraťte a rádi vám se vším pomůžeme.


Kontaktujte nás