Přejít k hlavnímu obsahu
load

Paletové regály SUPERBUILD - kvalita a bezpečnost pro váš sklad

Jelikož se na zakládání a odebírání manipulačních jednotek používají i vysokozdvižné vozíky, regálové zakladače, či jiná zvedací nebo manipulační technika, tato činnost vyžaduje splnění přísných nároků na kvalifikaci obsluhy. Vzhledem na tento fakt je důležité, aby s regály pracovali výhradně osoby, které jsou dostatečně obeznámeny s pravidly jejich bezpečné obsluhy.
 
Příhradové paletové regály najdou své uplatnění především v oblasti zakládání palet. S využitím příslušenství na míru je možné pracovat i s jinými typy manipulačních jednotek, případně volně ukládat různé druhy materiálů a výrobků. Základem bezpečnosti je povinné označování regálů štítky, které obsahují všechny důležité technické parametry, které se týkají například nosnosti. Údaje uvedené na regálových štítcích zároveň musí být shodné se stanovenou prevádkovou dokumentací a předpisy.
 
 
Paletové regály SUPERBUILD - kvalita a bezpečnost pro váš sklad
 
Stejně jako u jiných regálech, i při paletových regálech  platí, že mohou být zatíženy pouze po maximální povolené zatížení v rámci regálového sloupce a regálové buňky. Překročení maximálního povoleného zatížení regálového sloupce nebo buňky je zakázáno a v případě zjištění překročení hrozí provozu nebo majiteli skladu nemalá finanční pokuta. Kromě finančních sankcí hrozí i nebezpečí osobám, resp. zaměstnancům, kteří s paletami pracují a může být ohrožena jejich bezpečnost a zdraví. Rovněž je zakázáno zakládat palety nebo jiné manipulační jednotky a materiály do regálů, které neodpovídají bezchybnému technickému stavu a jsou poškozeny například nárazem manipulační techniky nebo jiným závažným způsobem.
 
 V případě poškození kteréhokoliv konstrukčního prvku regálu nebo regálového systému je nezbytné poškozen regál co nejdříve vyskladnit, čímž lze předejít prvotnímu ohrožení zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a zároveň předejít poškození uskladněného materiálu zhroucením regálu. Poškozený regál je třeba dostatečně zřetelně označit a zabránit jeho opětovnému použitou pokud nedojde k nápravě nebo opravě jeho technického stavu. Stejná pravidla platí i při paletách a jiných manipulačních jednotkách, které nesmí být užívány pokud nejsou ve stoprocentním stavu.
 
Uvažujete nad paletovými regály a potřebujete bližší informace? Obraťte se na náš Regalsistem  tým, který je vám k dispozici.